Certyfikaty

Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o. posiada zintegrowany System Zarządzania, który łączy systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz umożliwia firmie prowadzenie przejrzystych działań dla spełnienia oczekiwań klienta przy poszanowaniu środowiska naturalnego oraz zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Wdrożony system jest ciągle doskonalony, poszerzany i dostosowywany do zmieniającej się sytuacji na rynku konstrukcji spawanych.

Spółka posiada następujące certyfikaty i poświadczenia: