Usługi

Spółka posiada warunki techniczne, lokalizacyjne i potencjał produkcyjny do wykonywania konstrukcji spawanych o masie do 30 t.

Posiadamy kompetencje techniczne w zakresie wypalania, spawania oraz obróbki blach drobnoziarnistych QL o grubości od 6 do 45 mm oraz blach MC w zakresie grubości złącz doczołowych od 3 do 12 mm. Rozwijamy i wprowadzamy do produkcji nowe technologie spawania stali drobnoziarnistych obrobionych termomechanicznie z gatunku MC wykorzystywane w gałęziach przemysłu  budowlanego, energetycznego, stoczniowego.

Wykonujemy detale i elementy głównie w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Klienta. Realizujemy nie tylko zamówienia seryjne ale także jednostkowe.

Cięcie termiczne

Wykonujemy samodzielnie elementy z blach dla konstrukcji spawanych. Stosujemy cięcie plazmowe oraz gazowe. Cięcie termiczne realizujemy za pomocą nowoczesnych urządzeń oraz wysoko wykwalifikowanego personelu technicznego gwarantującego najwyższą jakość elementów.

Cięcie termiczne wykonujemy z wykorzystaniem urządzeń:

 • do wąskostrumieniowego cięcia plazmowego prostego oraz ukośnego w zakresie od 0° do 45° z jedną/dwoma obrotowymi głowicami do maksymalnej grubości 30 mm
 • do cięcia termicznego metodą gazową z dwoma głowicami do maksymalnej grubości automatycznego przebicia do 120 mm
 • do cięcia termicznego metodą gazową z możliwością cięcia kształtu do grubości max. 200 mm oraz ukosowaniem uprzednio wykonanych elementów
 • do cięcia gazowego (każdy rodzaj ukosowania w zakresie kątów od 0°do 60°)

Oprócz cięcia kształtu wykonujemy wszystkie rodzaje ukosowania różnymi metodami oraz obróbkę ślusarską:

 • automatyczne cięcie plazmowe bezpośrednio na maszynie
 • cięcie gazowe na przecinarkach
 • obróbka na szlifierce taśmowej

Gięcie

Realizujemy procesy prostowania i gięcia elementów, gwarantując wysoką jakość wykonania. Posiadamy specjalistyczne oprzyrządowanie będące kluczem do sukcesu w kształtowaniu blach.

Używamy w tym celu pras krawędziowych o sile nacisku 400 t - długość gięcia 4000 mm i 800 t - długość gięcia 7000 mm, zwijarki wielowalcowej.

Spawanie

Na szczególną uwagę zasługuje nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie spawalnictwa.

Jest ono możliwe dzięki stosowaniu przez Spółkę nowoczesnych technologii spawania w zakresie urządzeń spawalniczych jak również w pozyskiwaniu nowych technologii spawania różnych gatunków stali.

Spółka posiada uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych wg norm EN 1090-2 EXC4, EN 1090-3 EXC4, EN 15085-2 CL1  oraz wymagania jakościowe dotyczące spawania EN ISO 3834 rozszerzone o wymagania DVS 1715. Jednostką certyfikującą jest DVS Hanover. Posiadamy również uprawnienia UDT do wytwarzania elementów dźwignic oraz napraw żurawi i suwnic.

Oferujemy spawanie stali konstrukcyjnej w całym zakresie wytrzymałości:

 • stale niskowęglowe,
 • stale wysokowytrzymałościowe S700MC,
 • stale wysokowytrzymałościowe ulepszone cieplnie S690QL do S1100QL

Stosujemy metody spawania półautomatycznie w osłonie gazów ochronnych (TIG, MIG,MAG) drutami pełnymi i proszkowymi. 

Dysponujemy odpowiednim oprzyrządowaniem umożliwiającym spawanie konstrukcji wielkogabarytowych w optymalnych pozycjach w procesie spawania. Zapewniamy kontrolę połączeń spawanych w zakresie badań penetracyjnych, magnetyczno-proszkowych, radiograficznych oraz ultradźwiękowych.

Zatrudniamy doświadczonych spawaczy dysponujących uprawnieniami wg normy PN EN ISO 9606-1, PN EN ISO 9606-2.

Obróbka mechaniczna

Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych klientów podejmujemy się wykonawstwa na każdym etapie produkcji, niezależnie czy jest to obróbka mechaniczna zgrubna, czy też precyzyjne wykończenie detali.

Posiadany park maszynowy pozwala nam na obróbkę małych prostych detali oraz skomplikowanych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Obróbka mechaniczna realizowana jest w poniższym zakresie:

 • frezowanie
 • toczenie
 • rozwiercanie
 • wiercenie
 • wytaczanie
 • gwintowanie

Park maszynowy składa się z obrabiarek konwencjonalnych takich jak frezarki poziome, pionowe oraz uniwersalne, wiertarki stołowe oraz promieniowe, wytaczarko frezarki, tokarki kłowe uniwersalne, tokarki karuzelowe, szlifierki do wałków, szlifierki do płaszczyzn.

Nasze zlecenia realizujemy również za pomocą maszyn sterowanych numerycznie CNC, jak między innymi centr wiertarsko-frezarskich poziomych oraz wiertarko-frezarek bramowych umożliwiających precyzyjną obróbkę średniej wielkości oraz dużych konstrukcji.

Specjalizujemy się w obróbce materiałów wymagających specjalistycznych narzędzi skrawających. Obrabiamy drobnoziarnistą i wytrzymałą stal konstrukcyjną jak np. S690QL, S960QL, S1100QL oraz 700MC. Posiadamy możliwości obróbki stali nierdzewnej oraz staliwa. Obróbka mechaniczna stopów aluminium wchodzi również w skład naszej oferty.

Staramy się by obróbka mechaniczna w naszej firmie stała na najwyższym poziomie. Sukcesywnie powiększamy naszą ofertę, rozwijamy się poprzez ulepszanie parku maszynowego i stosowanie nowych technologii wykonania, tak aby spełnić oczekiwania.

Oczyszczanie mechaniczne

Proces śrutowania odbywa się metodą czyszczenia suchego strumieniowego. Istnieje możliwość śrutowania blach, elementów, zespołów spawanych oraz odlewów.

Wykorzystujemy śrutownicę przelotową oraz komory śrutownicze.

Malowanie

Proces malowania wykonujemy w sposób kompleksowy – od przygotowania gotowej konstrukcji do malowania, poprzez odpowiednie przygotowanie i dobór materiałów do malowania, samo malowanie oraz suszenie.

Posiadamy nowoczesną komorę do odtłuszczania o wymiarach 18000x5000x5000 mm przeznaczoną do realizacji chemicznego procesu przygotowania powierzchni obejmujący mycie i odtłuszczanie. Została zaprojektowana z zachowaniem najwyższych standardów oraz spełniania norm w zakresie ochrony środowiska. Przeznaczona jest  do realizacji procesu w obiegu zamkniętym, co pozwala na ograniczenie odpadów do minimum. 

Malarnia jest wyposażona w precyzyjny i niezawodny elektroniczny dozownik materiałów wieloskładnikowych przeznaczony do obsługi szerokiego zakresu materiałów na bazie rozpuszczalnika, wody a także do materiałów katalizowanych kwasem. Począwszy od podstawowych zastosowań po zaawansowane, system zapewnia elastyczność i zwiększoną wydajność, pozwalając na:

 • precyzyjne proporcje użytych materiałów
 • dostęp do informacji na temat najważniejszych zmiennych w procesie
 • efektywne rozwiązania do zmian koloru
 • funkcje śledzenia zużycia materiału i raportowania

Do samego procesu malowania i suszenia wykorzystujemy nowoczesne kabino-suszarki lakiernicze umożliwiające malowanie natryskowe elementów o wymiarach 18000x5000x500 0mm (wyposażone w kosze pneumatyczne dla malarzy). Zapewniają nam one:

 • nowoczesną technologię (bezpyłowość, zdolność wychwytywania odkurzu lakierniczego, ustabilizowana temperatura malowania, podwyższona temperatura suszenia) 
 • wysoką wydajność produkcyjną (niezależność od zewnętrznych warunków klimatycznych, przyrost temperatury w fazie suszenia) 
 • ochronę środowiska (efektywne wychwytywanie pyłu, możliwość obniżenia stężenia rozpuszczalników, niska emisja zanieczyszczeń powietrza) 
 • osiągnięcie najkorzystniejszych czynników mających bezpośredni wpływ na  parametry  procesu malowania.
 • szybkość suszenia elementów kilkukrotnie wyższą, niż poza kabiną, co znacząco skraca czas schnięcia powłoki lakierniczej 

Posiadane przez nas wieloletnie doświadczenie daje gwarancję wysokiej jakości wykonywanych powierzchni malowanych.