Rada i zarząd

Status

Data założenia: 01.01.2003 r.

Nazwa spółki: Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy Sp. z o.o.
Adres: ul. Mechaników 9, 44–109 Gliwice
Numer rejestru sądowego: Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydział Gospodarczy — KRS 0000150182
kapitał zakładowy: 102.213.000,00 PLN
Właściciel: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
REGON: 277942629
NIP: 969–13-17–654
PL 9691317654

Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej:
Marek Burda
Damian Paczkowski
Hubert Niewiadomski
Łukasz Mikołajczyk
Mariusz Gołasiewicz

Zarząd

Prezes Zarządu
Grzegorz Szkaradek